เอ็กซเรย์กระดูกสันหลังส่วนเอวด้วย scoliosis

<>

ภาพเอ็กซ์เรย์: กระดูกสันหลังส่วนเอว

เทคโนโลยีเอ็กซ์เรย์: จากด้านหน้าไปด้านหลัง / ด้านหน้า - ด้านหลัง (a.p. )
อายุของผู้ป่วย: 35
เพศ: หญิง
รูปภาพร้องเรียน: ความตึงเครียดกลับ
การวินิจฉัย: scoliosis ท่าทางไม่ดี (scoliosis)
ลักษณะเฉพาะ: ไม่

การติดฉลากภาพเอกซเรย์: มุมไม่ตรง 12.5 °